Cách sử dụng két sắt Hanmi khóa cơ

CÁCH SỬ DỤNG KHÓA CƠ 1 VẠCH ( KÉT SẮT CƠ TỪ HS – 52 TRỞ XUỐNG)

Két sắt Hanmi

Két sắt Hanmi

       CÁCH MỞ 3 MÃ SỐ:

Quay mã số 50 sang trái 4 lần .

Quay mã số 25 sang phải 3 lần

Quay mã số 50 sang trái 2 lần

Sau đó quay chìa khóa sang phải và mở cửa.

       CÁCH ĐỔI 3 MÃ SỐ:

      Trước tiên mở cửa:

Quay chìa khóa qua trái cho chốt khóa bật ra.

Quay mã số 50 qua trái 4 lần.

Quay mã số 25 sang phải 3 lần

Quay mã số 50 sang trái 2 lần

Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa và quay cây đổi mã 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.

        Sau đó cài mã số mới vào:

Quay mã số mới qua trái 4 lần

Quay mã số mới qua phải 3 lần

Quay mã số mới sang trái 2 lần

Quay cây đổi mã về vị trí ban đầu và lấy ra.

 Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Chú ý: mở lại theo mã mới cài và đóng cửa vào, không được cài mã số 10.

                          Chúcbạn thành công!

CÁCH SỬ DỤNG KHÓA CƠ 2 VẠCH  ( KÉT SẮT CƠ TỪ HS-63 TRỞ LÊN)

ket-sat-hanmi-hs-60c

       CÁCH MỞ 3 MÃ SỐ:

Quay mã số 50 sang trái 4 lần theo vạch chính.

Quay mã số 25 sang phải 3 lần theo vạch chính

Quay mã số 50 sang trái 2 lần theo vạch chính

Sau đó quay sang trái cứng tay, cầm tay nắm bẻ lên.

       CÁCH ĐỔI 3 MÃ SỐ:

     Trước tiên mở cửa:

Bấm chốt þ 8 bên trái cánh cửa cho chốt khóa bật ra.

Quay mã số 50 qua trái 4 lần theo vạch phụ

Quay mã số 25 sang phải 3 lần theo vạch phụ

Quay mã số 50 sang trái 2 lần theo vạch phụ

Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa và quay cây đổi mã 900 ngược chiều kim đồng hồ.

      Sau đó cài mã số mới vào:

Quay mã số mới qua trái 4 lần theo vạch phụ

Quay mã số mới sang phải 3 lần theo vạch phụ

Quay mã số mới sang trái 2 lần theo vạch phụ

Quay cây đổi mã về vị trí ban đầu và lấy ra.

 Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Chú ý: mở lại theo mã mới cài và đóng cửa vào, không được cài mã số 10.

                              Chúc bạn thành công
(Nguồn: www.hanmisafe.com)

Đặng Văn Hiền

Click vào đây xem >>> MẪU KÉT SẮT 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*