SAHA THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM FOODEXPO 2015

SAHA.COM.VN

SAHA.COM.VN

Hội chợ triển lãm ngành công nghiệp thực phẩm quốc tế lớn nhất Việt Nam FOODEXPO diễn ra từ ngày 13 – 16/05/2015 tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm SECC TP HCM.

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm ngành công nghiệp thực phẩm lớn nhất Việt Nam FOODEXPO 2015 do Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công thương tổ chức

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Rất nhiều thương hiệu nổi tiếng ngành thực phẩm của Việt Nam như trà, cafe, rượu, trái cây… được trưng bày và giới thiệu đến thị trường.

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

 

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Hội chợ triển lãm FOODEXPO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*